Racing Planet använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda webbsidan godkänner du detta. Läs mer om cookies här.
Scooter Cylinder | Reservdelar
0 Produkter | 0 SEK |  TILL KASSAN
VÄLJ VIA MODELL ❯❯
VÄLJ VIA VARUMÄRKE
VÄLJ SPRÅK

Scooter Cylinder

Scooter Cylinder & Topplock

Scootrar och mopeder har två typer av motorer, 2-takts och 4-takt. Dessa kan vara vätskekylda eller luftkylda. Båda typerna har en kolv som arbetar, en cylinder, ett topplock och ett förbränningsrum som bildas mellan topplock och cylinder. Det som skiljer en 2-takts och en 4-takts cylinder är att en 4-taktscylinder är helt slät inuti och 2-takts cylindern har hål för intag av bensin luft och för att släppa ut avgaser. Cylindern är monterad med sin nedre ände i vevhuset, ibland lutar den och nedre änden kan så att säga vara belägen högre än topplocket. Cylindern är för driften, en relevant komponent i en motor. Sliten cylinder kan orsaka att komprimeringen minskar. Som ett resultat, kan motorn gå orent och ha svårt, eller vara omöjlig att starta.

Cylinderns Funktion

Tillsammans med topplocket och kolven bildar cylindern väggarna till det som kallas förbränningskammaren i en förbränningsmotor. Dessutom har en cylinder till uppgift att styra kolven i sin rörelse uppåt och nedåt och för att överföra den värme som produceras under förbränningen till kylsystemet. Cylindrar kan tillverkas i olika material beroende på vilken typ av cylinder det är. Dem görs främst i gjutjärn eller aluminium, var och en med många olika legeringar beroende vilket fabrikat den har. Beroende på motorns konstruktionen så finns olika sätt att utforma kylningen av cylindern. Den har antingen vätskekylning och kylvatten går igenom cylindern och topplock. Alternativt så är den luftkyld och då brukar det sitta kåpor runt cylindern och en fläkt som suger fläkt kylluft runt cylindern och dess kylflänsar. Genom valet av material säkerställs att en god värmeöverföring kan ske antingen till kylluft eller till kylvattnet.

Topplock (4-Takts Motorer)

I ett topplock är ventilerna, tändstiftet och förbränningskammen inrymda. Topplocket är en av de mest komplicerade delarna på fordonet, eftersom många olika rörliga delar måste kombineras i en enda komponent. Topplocket tätar emot toppen av cylindern. Topplocket utsätts för höga termiska påkänningar eftersom det fungerar som förbränningskammare i direkt anslutning till insugs-och avgasventilerna. Av denna anledning är lättmetallegeringar som aluminium en vanlig metall att tillverkar topplocket i, eftersom att aluminium i allmänhet kan avleda värme bättre och därmed mildra den termiska påkänningen. Kamaxeln och tändstift är också utöver ventilerna monterade i topplocket. Topplocket skall ha en bra tätning. Denna ligger mellan cylinder och topplock och tätar förbränningskammaren, vattnet och motorolja olja.

Vad är skillnaden mellan två-och fyrtaktsmotorer?

2-Takts Motor:

En tvåtaktsmotor är en förbränningsmotor, som behöver bara de självbetitlade två takterna / lägena för att fullfölja motorns rotation och fungera. En takt är alltså sträckan att flytta kolven från ett vändläge till nästa vändläge.

Den första takten: Komprimering och arbete

Den uppåtriktade rörelsen av kolven, är den som komprimerar bränsle-luft-blandningen i förbränningskammaren som sedan kommer att antändas och därigenom pressar kolven nedåt. Kolven stänger insugsporten. Den nya blandningen förkomprimeras i vevhuset. Därefter antänds bränsle-luftblandningen av ett tändstift. Nu är den nya bränsle-luftblandningen under tryck i vevhuset och avgaserna pressas ur cylindern mot avgassystemet.

Den andra takten: Ny bränsleblandning

Kolven rör sig nedåt och skapar nu istället övertryck i vevhuset. Övertrycket gör att den nya bränsle-luftblandningen tvingas upp i insugsportarna, dem går inte tillbaka till förgasaren eftersom att en reedventil (backventil) hindra bakåt flöde. När kolven passerat lägre dödpunkten börjar cykeln om igen och reedventilen släpper in nytt bränsle då det bildas undertryck i vevhuset. Detta sker mycket fort, alltså lika fort som motorns varvtal. På riktigt trimmade motorer upp emot 20 000 varv/minut.

4-Takts Motor:

En fyrtaktsmotor är en förbränningsmotor, vilket kräver fyra takter / lägen för att fullfölja motorns cykel och fungera. En takt är sträckan att flytta kolven från ett vändläge till nästa vändläge. Under en takt, utför vevaxeln ett halvt varv.

Den Första Takten: Suga in

Under den första cykeln, finns det nedåtgående kraft i vevaxeln, detta gör att kolven skapar ett negativt tryck, alltså sug i förbränningsrummet. Då öppnas insugsventilen och bränsle-luftblandning sugs in. När första takten är klar så utjämnas trycket och insugsventilen stänger.

Den Andra Takten: Komprimeringen

Kolven rör sig tillbaka bort från vevaxeln och sålunda komprimerar bränsle-luftblandningen. Vid tidpunkten för maximal kompression av bränsle-luftblandningen tänds en gnista från tändstiftet och explosionen är ett faktum. Temperaturen och trycket stiger med häftigt, vilket startar takt tre.

Den Tredje Takten: Arbete

På grund av det stora trycket trycks kolven ned i riktning mot vevaxeln. Kolven rör sig mot den nedre dödpunkten. Denna takten är den som verkligen ger moment / kraft från motorn men även kraft nog att få motorn att fullfölja alla fyra takter och börja om igen. Med hjälp av den linjära rörelsen av kolven förs kraften via kolvstången överför till vevaxeln. Från vevaxeln plockas kraften ut till växellåda, variomatik eller annan driving beoende på fordon.

Den Fjärde Takten: Utblås

När kolven nått nedre dödläget, övergår den till den sista takten. Med den uppåtgående rörelsen av kolven, pressas nu den förbrända blandningen, avgaserna ut genom avgasventilen i topplocket. Innan kolven når den övre dödpunkten och innan avgasventilen har stängts, skall insugsventilen öppnas. Vid slutet av fjärde takten kommer den så kallade ventil överlappning. Inloppsventilen öppnas alldeles innan kolven når den övre dödpunkten och innan utblåsningsventilen har stängts. Utloppsventilen stängs först strax efter det att kolven når den övre dödpunkten.

Indelning

Förbränningsmotorer och deras topplock kan klassificeras enligt följande egenskaper:

- Tvåtaktsmotorer (utan ventiler) eller Fyrtaktsmotorer (med ventiler) - Ottomotorer (med tändstift) eller Dieselmotorer (utan tändstift, insprutsmunstycken) - Sugmotor (med förgasare) eller Insprutsmotor (utan förgasare) - Enkel eller dubbel kamaxel - Underliggande eller överliggande kamaxel

MITT KONTO
Paypal
INTERNATIONELLT
SOCIAL MEDIA
google+ facebook vimeo myspace twitter youtube

Alla priser är angivna inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Andra kostnader som eventuellt kan tillkomma är faktureringsavgift eller liknande avgifter. English Sitemap
® Alla varumärken tillhör sina respektive innehavare och används enbart i referenssyfte
© Racing Planet Vi använder cookies. Läs mer.
031-531130
031-531130