Racing Planet använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda webbsidan godkänner du detta. Läs mer om cookies här.
Scooter och Motorcykel Batteri | Reservdelar
0 Produkter | 0 SEK |  TILL KASSAN
VÄLJ VIA MODELL ❯❯
VÄLJ VIA VARUMÄRKE
VÄLJ SPRÅK

Scooter och Motorcykel Batteri

Scooter och Motorcykel Batterier

Scooter Batterier Fordonets batteri (även kallat startbatteri) är ett energilager, som har till uppgift att förse de elförbrukande delarna i olika fordon med elkraft och att fungera som en buffert för el som alstras från generatorn under motordrift. De flesta scooter batterierna kallas blybatterier. De viktigaste komponenterna i de batterier som används idag är svavelsyra och bly. De negativa elektroderna är gjorda av finfördelad svampbly, den positiva blydioxid. Svavelsyran som bildar elektrolyten vars joner leder och möjliggör strömflödet mellan elektroderna. För fordon med elstart, ger batteriet också den nödvändiga kraften för att elekriskt dra igång motorn. När en motor är igång, laddar generatorn och överskottet av elenergin går till att ladda batteriet helt. I scooter och moped används 6 och 12 volts batterier Men nuförtiden används vanligtvis 12V batterier. Ett 6 volts batteri består av tre enskilda celler, ett 12 V batteri har sex enskilda celler som är anslutna i serie med en nominell cellspänning på 2 volt. Varje cell består av ett flertal växelvis anordnade positiva och negativa plattor.

Våra batterier:

Bosch Batterier, JMT GEL Batterier, och Kyoto Batterier.

Vilka batterityper finns tillgängliga?

Bly-Syra-Batterier:
För närvarande är denna typ den vanligaste typen av batteri för scootrar och motorcyklar. Denna typ av batteri finns i många olika varianter, som skiljer sig mest av cellernas sammansättning, yta och genom deras isolering. Blybatterier har låg inre resistans och därmed god motståndskraft mot hög ström. Men dessa är oftast inte djupcykelsbatterier - dvs går lättare sönder i väderrelaterade temperaturvariationer (t.ex. på vintern).

Bly-Gel-Batterier:
I Gel batterier, är elektrolyten istället som en gel. Därför denna typ av batteri underhållsfria. Laddningsspänningen på batterier är lägre. Gel-batterier är stängda och behöver inte fyllas vid start. Både bättre energieffektivitet med ger mindre nötande och klarar urladdning bättre i kallt väder. Samt att dem har låga underhållskostnader och längre livslängd är deras fördelar.

Slutna-Bly-Batterier:
Förseglade bly-batterier är en speciell utformning av bly-batterier och används nu allt mer som originalutrustning. I denna typ av batterier är svavelsyran är bunden i ett icke vävt material. De förseglade bly-batterier har en mycket bra kompromiss med livslängd, pris och lätthantering. En annan fördel gentemot standard bly batteri är dess goda kapacitet även vid lägre temperaturer.

Batteri byte

Byta batteri till scootern kan enkelt göras själv. Allt du behöver för att utföra bytet är verktyg, en riktig nyckel för batterihållaren och eventuellt även en skruvmejsel. Det beror på vilken modell av scooter eller moped man skall byta på. Efter att ha köpt det nya batteriet kan man starta med installationen. För detta ändamål ta först bort batteriluckan (vanligtvis under fotplattan). På vissa modeller, är batteriet placerat under sitsen på skotern. Efter att först lossa den negativa (-) batteripolen och sedan den positiva (+) polen. Ta sedan bort batteriets fäste. Ta bort det gamla batteriet ur hållaren och sätt i det nya batteriet. På vissa modeller, måste även ett ventilations slang monteras på det nya batteriet. Nu, kan fästet skruvas tillbaka igen och polerna anslutna. Anslut i omvänd ordning först plus polen och sedan minus polen. Montera tillbaka kåpan - Klart!

Ladda batteriet ordentligt

Batteriet laddas av strömmen ifrån generatorn. Detta kan dock endast lagras om batteriet är i gott skick. Ofta förekommer på elektriska problem på grund av att inte batteriet underhålls. Felaktigt batteri underhåll innebär framför allt: låg vätskenivå, plattorna är ovan ytan och / eller har korroderat samt smutsiga poler. Batterier förlorar varje dag upp till en procentandel av sin laddning. I varma områden, förlorar de vid varje temperaturökning med tio grader ungefär dubbelt så mycket. Därför bör de förvaras i torr, sval plats. Att ladda ett batteri, måste det vanligtvis plockas loss särskilt från skotern. Om en scooter, moped eller motorcykel kommer att stå oanvänd över en längre period, är det rekommenderat att ta bort batteriet. Varning! Batteriet är frätande, så hantera försiktigt!

Batteri Underhåll

I allmänhet kräver underhåll av ett batteri ett minimum av ansträngning. Nuförtiden har de flesta batterier är 100% underhållsfritt. Normalt förbrukar batterierna inte vatten. Men ytan och batteripolerna måste hållas rena för att förhindra läckage. Under laddning av batteriet bör man undvika gnistbildning vid montering och demontering även att hålla sig borta från eld eller tobaksvaror i närheten av batteriet, då det kan bildas vätgas (knallgas) vid laddning av batteriet - detta för att förhindra explosioner.

Tips för korrekt hantering av startbatteriet:
  • Djupurladdning är förbjudet - det vill säga aldrig spänning under 11,8 V
  • Snabbladdning rekommenderas inte, om det är absolut nödvändigt och då endast till låg laddningsspänning på (ca. 14,4 V)
  • Syra påfyllning endast när syran läckt, annars fyller man endast med destillerat vatten
  • Läckagesäkra efter laddning och en rimlig spänning är 12,6 V (tomgångsspänning)
  • När det är möjligt, förvara dessa oanslutna och svalt
Under längre perioder av stillastående:
  • Underhållsladda med konstant spänning
  • Eventuellt urladdat batteri laddas igen vid låg ström till uppladdningsspänningen (högst 11,8 V) och ladda batterierna med låg effekt - det kan behövas pauser


MITT KONTO
Paypal
INTERNATIONELLT
SOCIAL MEDIA
google+ facebook vimeo myspace twitter youtube

Alla priser är angivna inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Andra kostnader som eventuellt kan tillkomma är faktureringsavgift eller liknande avgifter. English Sitemap
® Alla varumärken tillhör sina respektive innehavare och används enbart i referenssyfte
© Racing Planet Vi använder cookies. Läs mer.
031-531130
031-531130