Bromsrengöring Spray Presto 6x600ml
Leverans till:
Valuta:
Språk: Deutsch English French Swedish
0 Produkter | 0,00 EUR |  TILL KASSAN
VÄLJ VIA MODELL ❯❯
Vi levererar globalt
Fraktkostnad till  US ? Fråga kundsupport
256 bit SSL-kryptering • PCI DSS compliant • snabb leverans
VÄLJ VIA VARUMÄRKE

Bromsrengöring Spray Presto 6x600ml

Artikelnr.:
33605-6
 
Finns i lager!
Produkten finns i lager och kan skickas omgående.
Läs Mer.
14,03 EUR
inkl. 0% moms. exkl. frakt
Grundpris: 3,90 EUR / Liter
Fraktvikt: 3,43 kg
Idealisk för snabb avfettning av alla komponenter. Tar bort olja, fett och smuts på några sekunder. Den här produkten behöver inga ord. Bromsrengöringsmedel hör till grundutrustningen i varje verkstad. Levereras i en kartong med 6 sprayburkar om 600 ml.

Denna artikel får endast säljas till personer över 18 år.


Märkning av farliga ämnen enligt CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och dess anpassningar:

Farapiktogram:
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09

Signalord:
Fara

Märkningens farobestämmande komponenter:
Naftha (petroleum), vätebehandlad lätt

Hastighetsangivelser:
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan spricka om den värms upp

. H315 Orsakar hudirritation.
H336 Kan orsaka sömnighet och yrsel.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter.

Säkerhetsfraser:
P101 Om medicinsk rådgivning behövs, ha behållaren eller etiketten till hands.
. P102 Förvaras utom räckhåll för barn:
. P210 Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rök inte.
P211 Spraya inte på en öppen låga eller annan antändningskälla.
P251 Får inte genomborras eller brännas, inte ens efter användning.
. P260 Andas inte in aerosol.
P410+P412 Skydda mot solljus. Utsätt inte produkten för temperaturer över 50 °C.
P501 Bortskaffa innehållet/behållaren i enlighet med regionala bestämmelser.

Tillkommande information:
Bildning av explosiva blandningar är möjlig utan tillräcklig ventilation.

Relevanta fraser:
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Lättantändlig vätska och ånga.
H280 Innehåller gas under tryck; kan explodera vid upphettning.
H304 Kan vara dödlig om den sväljs och kommer in i luftvägarna.
H315 Orsakar hudirritation.
H336 Kan orsaka sömnighet och yrsel.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer, med långvariga effekter.
R11 Lättantändligt.
R12 Extremt brandfarlig.
R38 Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Skadligt: kan orsaka lungskador om det sväljs.
R67 Ångor kan orsaka sömnighet och yrsel.
Artikelnr.:
33605-6
EAN-kod:
4250809540627
Leveransklar:
24 timmar
Tillverkare:
Presto
Fraktvikt:
3,43 kg
Det finns ännu inga omdömen.
Universal Product - This part is non application specific. Please verify compatibility before purchase. May require some modification for proper installation. If you have any question, please contact Customer Support.
Förfrågan:
* Din e-postadress kommer endast att användas för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan. All information gällande hanteringen av dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy.
Ladda ner!
 
Reservdelar och tillbehör för denna produkt:
Bromsrengöring Spray Presto 600ml
 
       I LAGER  
Fraktvikt: 0,55 kg
33605-1
2,34 EUR*
 
 
Grundpris:
3,91 EUR / Liter
Tillbehör
Kunder som har köpt denna produkt har även köpt följande produkter:
MITT KONTO
E-post:
Lösenord:
 
Zahlarten
INTERNATIONELLT
SOCIAL MEDIA
facebook vimeo instagram youtube snapchat

geprüfter Shop IT-Recht-Kanzlei Datenschutz Codex Comodo
Alla priser är angivna inklusive moms och exklusive fraktkostnader. Andra kostnader som eventuellt kan tillkomma är faktureringsavgift eller liknande avgifter. English Sitemap
® Alla varumärken tillhör sina respektive innehavare och används enbart i referenssyfte © Racing Planet Vertrieb GmbH 2019


* exkl. frakt